Verkeerstoets Bestemmingsplan

Een pand gevestigd in noord Limburg wordt gebruikt voor sociale, culturele en recreatieve doeleinden. In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen dat een verruiming van de horeca-activiteiten, zaalverhuur en evenementen en verruiming van maatschappelijke activiteiten tot de mogelijkheden behoren. Hierop is bezwaar gemaakt. Mensen ervaren overlast. Onder andere in de vorm van parkeren. De verwachting is dat met het nieuwe bestemmingsplan de overlast alleen nog maar groter zal worden. Voor het bezwaarschrift is KATT verkeersadvisering gevraagd om een verkeerstoets uit te voeren. Dit om de toekomstige verkeerskundige effecten van de desbetreffende locatie inzichtelijke te maken.

Detachering gemeente Zundert

Dit jaar is Felix op parttime basis ingehuurd geweest bij de gemeente Zundert. Dit door (tijdelijke) capaciteitsproblemen bij de afdeling Ruimte. Als beleidsmedewerker behandelde Felix o.a. het communicatie traject rondom ANWB Streetwise (verkeerseducatie) op de gemeentelijke basisscholen, allerhande verkeerskundige studies, onderzoeken, ontwerpen en het behandelen van verkeersgerelateerde klantvragen.

Logo Gemeente Zundert

 

Herinrichting Prinsenstraat te Zundert

De Prinsenstraat is een gebiedsontsluitingsweg in het Brabantse Zundert. Door de komst van de randweg, de toekomstige verkeerskundige maatregelen in het centrum en woningbouw zal het drukker gaan worden in de Prinsenstraat. Omdat de straat tevens toe is aan grootonderhoud is gekozen om voor een volledige herinrichting. Onder de vlag van bureau Buiten-Ruimte is Felix ingehuurd om het verkeerskundig ontwerp te maken. Hierbij is intensief samengewerkt met zowel interne als externe specialisten, waaronder een werkgroep bestaande uit 10 bewoners. De straat wordt verkeersveiliger en aantrekkelijker. Dit gebeurt onder andere door het aanbrengen van fietsstroken die duidelijk onderscheiden zijn de rijbaan, door het verplaatsen van de oversteekplaats ter hoogte van de Veldstraat naar het Prinsenplein en door het aanbrengen van een middengeleider ter hoogte van het Prinsenplein. Op het gedeelte tussen de Berkenring en rotonde Beeklaan (randweg) wordt de huidige boomstructuur weggehaald en komt er een nieuwe boomstructuur voor terug. Daarnaast wordt de rijbaan van de Prinsenstraat voorzien van geluidsreducerende asfaltverharding.

Ontwerp Prinsenstraat

Gastcollege NHTV

In februari dit jaar hebben Patrick van der Graaff van bureau Graaff Traffic en Felix Kools van de gemeente Schiedam een gastcollege verzorgt op de NHTV te Breda. Aan de eerstejaars studenten van de opleiding Logistiek zijn de verkeerskundige aanpassingen rotonde Nieuwlandplein gepresenteerd. Voor deze voormalige black-spot (zware ongevallocatie) is een bijzondere oplossing gekozen wat uniek is in Nederland en ver daarbuiten. Naast een verkeersinhoudelijk deel, waarbij o.a. verkeersimulaties werden getoond, is dieper ingegaan op het procesmatig deel (financiën, verschillende stakeholders, bestuurlijke druk en bereikbaarheid gedurende de uitvoering). Meer informatie over de aanpassingen rotonde Nieuwlandplein kunt u lezen op “Publicatie op Verkeersnet.nl” op deze nieuwspagina.Logo NTHV

Verkeerskundig ontwerpen

Voor een gemeente in de provincie Zuid-Holland zijn een aantal verkeerskundige schetsontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen zijn een aanvulling op een verkeersveiligheidsanalyse. Deze analyse is uitgevoerd door adviesbureau Graaff Traffic. Aanleiding van de studie zijn conflicten tussen overstekend fietsverkeer en het doorgaande gemotoriseerd verkeer. Door KATT verkeersadvisering zijn vijf verbetervoorstellen schetsmatig uitgewerkt. Eén van de belangrijkste uitdagingen was de beperkte openbare ruimte.

Ontwerp voor KATT website

Quick-scan entree logistiek bedrijf

In december 2016 heeft KATT verkeersadvisering ondersteunende diensten geleverd voor adviesbureau Graaff Traffic. Zo is er een quick-scan uitgevoerd bij een groot logistiek bedrijf in Noord-Brabant. De vele verkeersstromen en modaliteiten bij de bedrijfsentree zorgen voor verkeersonveilige situaties. Door KATT zijn verbetervoorstellen getoetst op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Simulatie

 

Meeloopdag Provincie Zeeland

In het kader van de week van de WOW-factor (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) heeft Felix een dag meegelopen bij de mobiliteitsafdeling van de Provincie Zeeland. Gedurende de dag aangeschoven bij verschillende overleggen met uiteenlopende thema’s, zoals de Midden Zeeland Route, logistieke bereikbaarheid van de provincie, lobby trajecten, vrachtwagenparkeren en openbaar vervoer. Interessant was het gesprek over verkeersveiligheid en de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne naar Vlissingen.

WOW

Herontwerp mogelijkheid stallen fietsen Akkerhof (Spijkenisse)

Aan de westzijde van Spijkenisse ligt het winkelcentrum Akkerhof en metrostation De Akkers. Veel winkelbezoekers en metrogebruikers komen met de fiets. Naast een bewaakte stalling zijn er fietsvoorzieningen in de openbare ruimte. De metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft het verbeteren van de stalling metrostations aangemeld voor het project Beter Benutten Vervolg. De gemeente Nissewaard heeft KATT verkeersadvisering gevraagd een studie te verrichten om het fietsparkeren in- en rondom het winkelcentrum / metrostation te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten waren het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid fietsparkeersystemen (voor zowel lang- als kortparkeerders), verbeteren gebruik betaalde stalling en subsidie voorwaarden.

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

In november 2016 is door Felix Kools het Schiedamse Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid gepresenteerd. De belangrijkste onderwerpen zijn het aanpakken van black-spots (meest verkeersonveilige locaties in de stad), meldingen met betrekking tot verkeersonveilige locaties (en wat er mee gedaan wordt) en gedragsbeïnvloeding.Presentatie Stadserf - Klein

Herijking Bromfietsers op de Rijbaan

Het startprogramma Duurzaam Veilig bevat een pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen te verbeteren. Eén van de maatregelen is ‘Bromfiets op de Rijbaan’. In 2000 heeft de gemeente Nissewaard de maatregel terughoudend ingevoerd. Er is besloten op bepaalde wegvakken de bromfiets niet te weren van het fietspad. In 2016 is de gemeente bereidt de maatregel eventueel uit te breiden. Door KATT verkeersadvisering is een studie verricht om de maatregel verder door te voeren. Er is gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid, logica en eventuele rijtijdwinst voor bromfietsers. Daarnaast zijn van de switchlocaties (van en naar de rijbaan / fietspad) ontwerptekeningen en kostenramingen gemaakt.Gemeente Nissewaard