Articles for november 2017

Verkeerstoets Bestemmingsplan

Een pand gevestigd in noord Limburg wordt gebruikt voor sociale, culturele en recreatieve doeleinden. In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen dat een verruiming van de horeca-activiteiten, zaalverhuur en evenementen en verruiming van maatschappelijke activiteiten tot de mogelijkheden behoren. Hierop is bezwaar gemaakt. Mensen ervaren overlast. Onder andere in de vorm van parkeren. De verwachting is dat met het nieuwe bestemmingsplan de overlast alleen nog maar groter zal worden. Voor het bezwaarschrift is KATT verkeersadvisering gevraagd om een verkeerstoets uit te voeren. Dit om de toekomstige verkeerskundige effecten van de desbetreffende locatie inzichtelijke te maken.

Detachering gemeente Zundert

Dit jaar is Felix op parttime basis ingehuurd geweest bij de gemeente Zundert. Dit door (tijdelijke) capaciteitsproblemen bij de afdeling Ruimte. Als beleidsmedewerker behandelde Felix o.a. het communicatie traject rondom ANWB Streetwise (verkeerseducatie) op de gemeentelijke basisscholen, allerhande verkeerskundige studies, onderzoeken, ontwerpen en het behandelen van verkeersgerelateerde klantvragen.

Logo Gemeente Zundert

 

Herinrichting Prinsenstraat te Zundert

De Prinsenstraat is een gebiedsontsluitingsweg in het Brabantse Zundert. Door de komst van de randweg, de toekomstige verkeerskundige maatregelen in het centrum en woningbouw zal het drukker gaan worden in de Prinsenstraat. Omdat de straat tevens toe is aan grootonderhoud is gekozen om voor een volledige herinrichting. Onder de vlag van bureau Buiten-Ruimte is Felix ingehuurd om het verkeerskundig ontwerp te maken. Hierbij is intensief samengewerkt met zowel interne als externe specialisten, waaronder een werkgroep bestaande uit 10 bewoners. De straat wordt verkeersveiliger en aantrekkelijker. Dit gebeurt onder andere door het aanbrengen van fietsstroken die duidelijk onderscheiden zijn de rijbaan, door het verplaatsen van de oversteekplaats ter hoogte van de Veldstraat naar het Prinsenplein en door het aanbrengen van een middengeleider ter hoogte van het Prinsenplein. Op het gedeelte tussen de Berkenring en rotonde Beeklaan (randweg) wordt de huidige boomstructuur weggehaald en komt er een nieuwe boomstructuur voor terug. Daarnaast wordt de rijbaan van de Prinsenstraat voorzien van geluidsreducerende asfaltverharding.

Ontwerp Prinsenstraat

Gastcollege NHTV

In februari dit jaar hebben Patrick van der Graaff van bureau Graaff Traffic en Felix Kools van de gemeente Schiedam een gastcollege verzorgt op de NHTV te Breda. Aan de eerstejaars studenten van de opleiding Logistiek zijn de verkeerskundige aanpassingen rotonde Nieuwlandplein gepresenteerd. Voor deze voormalige black-spot (zware ongevallocatie) is een bijzondere oplossing gekozen wat uniek is in Nederland en ver daarbuiten. Naast een verkeersinhoudelijk deel, waarbij o.a. verkeersimulaties werden getoond, is dieper ingegaan op het procesmatig deel (financiën, verschillende stakeholders, bestuurlijke druk en bereikbaarheid gedurende de uitvoering). Meer informatie over de aanpassingen rotonde Nieuwlandplein kunt u lezen op “Publicatie op Verkeersnet.nl” op deze nieuwspagina.Logo NTHV