Een pand gevestigd in noord Limburg wordt gebruikt voor sociale, culturele en recreatieve doeleinden. In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen dat een verruiming van de horeca-activiteiten, zaalverhuur en evenementen en verruiming van maatschappelijke activiteiten tot de mogelijkheden behoren. Hierop is bezwaar gemaakt. Mensen ervaren overlast. Onder andere in de vorm van parkeren. De verwachting is dat met het nieuwe bestemmingsplan de overlast alleen nog maar groter zal worden. Voor het bezwaarschrift is KATT verkeersadvisering gevraagd om een verkeerstoets uit te voeren. Dit om de toekomstige verkeerskundige effecten van de desbetreffende locatie inzichtelijke te maken.