Beleid

05 - Bereikbaarheid en verkeersveiligheid-04Veel bedrijven en organisaties schrijven beleid. Hierin wordt omschreven wat de doelen zijn voor een bepaalde periode en ook welke middelen daarvoor moeten worden ingezet. Diverse overheidsinstanties, zoals gemeentes, schrijven verkeerskundig beleid. Hierbij valt te denken aan (Gemeentelijke) Verkeers- en Vervoersplannen, Verkeersveiligheidsplannen, Fietsbeleidsplannen, Parkeerbeleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s. Het is belangrijk dat de verschillende plannen, ook die van andere vakgebieden, op elkaar aansluiten. Doelen die in het beleid omschreven worden zullen rekening moeten houden met de verschillende trends, bestuurlijke doelstellingen, wettelijke taken en doelstellingen vanuit de hogere overheden. Het is van belang dat de doelen in het verkeerskundig beleid goed onderbouwd worden en wat de verwachte kosten zijn.