Voor een gemeente in de provincie Zuid-Holland zijn een aantal verkeerskundige schetsontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen zijn een aanvulling op een verkeersveiligheidsanalyse. Deze analyse is uitgevoerd door adviesbureau Graaff Traffic. Aanleiding van de studie zijn conflicten tussen overstekend fietsverkeer en het doorgaande gemotoriseerd verkeer. Door KATT verkeersadvisering zijn vijf verbetervoorstellen schetsmatig uitgewerkt. Eén van de belangrijkste uitdagingen was de beperkte openbare ruimte.

Ontwerp voor KATT website