Ruimtelijke projecten

04. Diensten-02Veel ruimtelijke projecten hebben in grote of kleine mate te maken met verkeersfuncties. Door met name aan de voorkant mee te denken kan de verkeerskundige inbreng veelal beperkt blijven. Bij ruimtelijke projecten is het belangrijk om alle belanghebbende goed in kaart te brengen en daarin een optimale balans te vinden. KATT verkeersadvisering heeft ervaring en affiniteit met vakgebieden die zich bezig houden binnen de openbare ruimte. Door mee te participeren wordt een bijdrage geleverd aan een goede, functionele, duurzame, toekomstvaste openbare ruimte. KATT verkeersadvisering kan uw organisatie ook bijstaan met juridisch verkeerskundig advies en op informatie bijeenkomsten.