Aan de westzijde van Spijkenisse ligt het winkelcentrum Akkerhof en metrostation De Akkers. Veel winkelbezoekers en metrogebruikers komen met de fiets. Naast een bewaakte stalling zijn er fietsvoorzieningen in de openbare ruimte. De metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft het verbeteren van de stalling metrostations aangemeld voor het project Beter Benutten Vervolg. De gemeente Nissewaard heeft KATT verkeersadvisering gevraagd een studie te verrichten om het fietsparkeren in- en rondom het winkelcentrum / metrostation te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten waren het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid fietsparkeersystemen (voor zowel lang- als kortparkeerders), verbeteren gebruik betaalde stalling en subsidie voorwaarden.