In december 2016 heeft KATT verkeersadvisering ondersteunende diensten geleverd voor adviesbureau Graaff Traffic. Zo is er een quick-scan uitgevoerd bij een groot logistiek bedrijf in Noord-Brabant. De vele verkeersstromen en modaliteiten bij de bedrijfsentree zorgen voor verkeersonveilige situaties. Door KATT zijn verbetervoorstellen getoetst op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Simulatie