De Prinsenstraat is een gebiedsontsluitingsweg in het Brabantse Zundert. Door de komst van de randweg, de toekomstige verkeerskundige maatregelen in het centrum en woningbouw zal het drukker gaan worden in de Prinsenstraat. Omdat de straat tevens toe is aan grootonderhoud is gekozen om voor een volledige herinrichting. Onder de vlag van bureau Buiten-Ruimte is Felix ingehuurd om het verkeerskundig ontwerp te maken. Hierbij is intensief samengewerkt met zowel interne als externe specialisten, waaronder een werkgroep bestaande uit 10 bewoners. De straat wordt verkeersveiliger en aantrekkelijker. Dit gebeurt onder andere door het aanbrengen van fietsstroken die duidelijk onderscheiden zijn de rijbaan, door het verplaatsen van de oversteekplaats ter hoogte van de Veldstraat naar het Prinsenplein en door het aanbrengen van een middengeleider ter hoogte van het Prinsenplein. Op het gedeelte tussen de Berkenring en rotonde Beeklaan (randweg) wordt de huidige boomstructuur weggehaald en komt er een nieuwe boomstructuur voor terug. Daarnaast wordt de rijbaan van de Prinsenstraat voorzien van geluidsreducerende asfaltverharding.

Ontwerp Prinsenstraat