Verkeerskundige ondersteuning

In het eerste deel van 2016 heeft KATT verkeersadvisering een aantal ondersteunende werkzaamheden verricht voor bureau Buiten-Ruimte te Veghel. De projecten vonden plaats in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Zo is er een studie verricht naar een verkeersonveilige locatie in de directe nabijheid van op- en afritten van een snelweg. Hierbij waren veel (potentiële) conflicten tussen overstekend langzaam verkeer en het gemotoriseerd verkeer (met name vrachtverkeer). Voor een andere gemeente zijn er aantal ontwerpvarianten uitgewerkt voor het ontsluiten van een woonwijk op een gebiedsontsluitingsweg.

Buiten-Ruimte

Verkeerskundige ondersteuning

In het najaar van 2015 heeft KATT verkeersadvisering ondersteunende diensten geleverd voor de gemeente Oisterwijk. Aanleiding zijn toekomstige aanpassingen aan het spoor bij Oisterwijk. Binnen deze werkzaamheden wordt ook een spoorwegovergang meegenomen. De aanpassingen hebben echter gevolgen voor de bereikbaarheid van een nabijgelegen woonwijk. Samen met de gemeente is gekeken naar verschillende oplossingsrichtingen, routering en eventuele (infrastructurele) oplossingen.

gemeente oisterwijk

Platform WOW

In het kader van Serious Ambtenaar heeft Felix in maart 2015 deelgenomen aan een brainstormsessie van Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) te Utrecht. Hierin bracht Rijkswaterstaat een actueel vraagstuk in, te weten: “Hoge onderhoudskosten aan de rijkswegen ten gevolge van overbeladen vrachtwagens”. In twee dagen tijd is met een groep enthousiaste deelnemers gewerkt aan een plan van aanpak om het probleem met overbeladen vrachtwagens aan te pakken.

Platform WOW 150315

Aanpassingen turbo-rotonde Nieuwlandplein te Schiedam

De turborotonde Nieuwlandplein in Schiedam wordt aangepast. Dit naar aanleiding van de vele ongevallen die plaatsvinden tussen motorvoertuigen die de rotonde op- of afrijden en overstekende (brom)fietsers. Felix Kools is, als verkeerskundige bij de gemeente Schiedam, intensief betrokken geweest bij de verkeerskundige studie om de rotonde verkeersveiliger te maken en de doorstroming te waarborgen.