Toegankelijke openbare ruimte

09 - Toegankelijke openbare ruimte-05

Ongeveer 6 miljoen mensen in Nederland hebben in kleine of grote mate te maken met een functionele beperking. U kunt daarbij denken aan rolstoelgebruikers, mensen met een gehoorbeperking, blinden of slechtzienden en mensen met een (tijdelijke) handicap. Maar ook ouderen, jonge kinderen en ouders met een kinderwagen zijn in bepaalde mate beperkt. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het inrichten van de openbare ruimte. Hierbij kunt u denken aan obstakelvrije (loop)routes, invalide op- en afritten, blindegeleidevoorzieningen en toegankelijke haltevoorzieningen.