Expertises en diensten

Flight Forum Eindhoven

Verkeerskunde is een breed vakgebied en bestaat uit diverse (deel)disciplines. KATT verkeersadvisering richt zich voornamelijk op verkeerskundige taken die in de regel bij gemeentelijke organisaties worden uitgevoerd. Hierbij moet u denken aan het schrijven van verkeerskundig beleid, vraagstukken over bereikbaarheid en verkeersveiligheid, het in goede banen leiden van verkeerskundige projecten, input geven in ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen, milieu vraagstukken, zorgen dat de openbare ruimte toegankelijk is voor mensen met een beperking, het uitvoeren en analyseren van diverse onderzoeken, bepalen en eventueel nemen van verkeersbesluiten, klantvragen en verkeerskundig ontwerpen. In de bovenstaande submenu’s leest u meer over de expertises en diensten die KATT verkeersadvisering voor u kan leveren.