Verkeersbesluiten

10 - Verkeersbesluiten-01Als de functie van de weg verandert dan is de wegbeheerder verplicht om een verkeersbesluit te nemen. Dit besluit wordt vervolgens gepubliceerd. Belanghebbende kunnen het besluit inzien en eventueel bezwaar maken. De wegbeheerder zal dus weloverwogen een besluit moeten nemen.

KATT verkeersadvisering kan uw organisatie ondersteunen bij het nemen van verkeerskundige maatregelen en bepalen of een maatregel wel of niet verkeersbesluitplichtig is. Desgewenst kan KATT verkeersadvisering het besluit opstellen, publiceren en eventuele bezwaren in behandeling nemen.