Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Nieuwlandplein

De meeste verkeer- en vervoersvraagstukken hebben betrekking op bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Een goede bereikbaarheid is essentieel, maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van verkeersveiligheid. KATT verkeersadvisering heeft ruime ervaring met betrekking tot vraagstukken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de daaraan gekoppelde leefbaarheid. Diensten die betrekking hebben op bereikbaarheid zijn bijvoorbeeld routeringsplannen, logistieke plannen, bewegwijzering en tijdelijke verkeersmaatregelen. Op het gebied van verkeersveiligheid kunt u denken aan het Duurzaam Veilig inrichten van wegen, aanpakken van black-spots en aanpakken van schoolomgevingen.