Projectleiding

bushalte_verhoogdeBij veel typische verkeerskundige projecten, zoals het aanpakken van black-spots en het toegankelijk maken van bushaltes vervult de verkeerskundige ook vaak de rol als algemeen projectleider. Het is belangrijk om dan over je eigen vakgebied heen te kijken en de juiste vakdisciplines bij de verkeerskundige projecten te betrekken. De projectleider regelt vaak ook de financiële middelen, eventuele subsidies, informeert het bestuur en heeft intensief contact met de technische projectleiding.