Het startprogramma Duurzaam Veilig bevat een pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen te verbeteren. Eén van de maatregelen is ‘Bromfiets op de Rijbaan’. In 2000 heeft de gemeente Nissewaard de maatregel terughoudend ingevoerd. Er is besloten op bepaalde wegvakken de bromfiets niet te weren van het fietspad. In 2016 is de gemeente bereidt de maatregel eventueel uit te breiden. Door KATT verkeersadvisering is een studie verricht om de maatregel verder door te voeren. Er is gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid, logica en eventuele rijtijdwinst voor bromfietsers. Daarnaast zijn van de switchlocaties (van en naar de rijbaan / fietspad) ontwerptekeningen en kostenramingen gemaakt.Gemeente Nissewaard