Articles for december 2016

Quick-scan entree logistiek bedrijf

In december 2016 heeft KATT verkeersadvisering ondersteunende diensten geleverd voor adviesbureau Graaff Traffic. Zo is er een quick-scan uitgevoerd bij een groot logistiek bedrijf in Noord-Brabant. De vele verkeersstromen en modaliteiten bij de bedrijfsentree zorgen voor verkeersonveilige situaties. Door KATT zijn verbetervoorstellen getoetst op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Simulatie

 

Meeloopdag Provincie Zeeland

In het kader van de week van de WOW-factor (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) heeft Felix een dag meegelopen bij de mobiliteitsafdeling van de Provincie Zeeland. Gedurende de dag aangeschoven bij verschillende overleggen met uiteenlopende thema’s, zoals de Midden Zeeland Route, logistieke bereikbaarheid van de provincie, lobby trajecten, vrachtwagenparkeren en openbaar vervoer. Interessant was het gesprek over verkeersveiligheid en de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne naar Vlissingen.

WOW

Herontwerp mogelijkheid stallen fietsen Akkerhof (Spijkenisse)

Aan de westzijde van Spijkenisse ligt het winkelcentrum Akkerhof en metrostation De Akkers. Veel winkelbezoekers en metrogebruikers komen met de fiets. Naast een bewaakte stalling zijn er fietsvoorzieningen in de openbare ruimte. De metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft het verbeteren van de stalling metrostations aangemeld voor het project Beter Benutten Vervolg. De gemeente Nissewaard heeft KATT verkeersadvisering gevraagd een studie te verrichten om het fietsparkeren in- en rondom het winkelcentrum / metrostation te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten waren het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid fietsparkeersystemen (voor zowel lang- als kortparkeerders), verbeteren gebruik betaalde stalling en subsidie voorwaarden.

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

In november 2016 is door Felix Kools het Schiedamse Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid gepresenteerd. De belangrijkste onderwerpen zijn het aanpakken van black-spots (meest verkeersonveilige locaties in de stad), meldingen met betrekking tot verkeersonveilige locaties (en wat er mee gedaan wordt) en gedragsbeïnvloeding.Presentatie Stadserf - Klein

Herijking Bromfietsers op de Rijbaan

Het startprogramma Duurzaam Veilig bevat een pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen te verbeteren. Eén van de maatregelen is ‘Bromfiets op de Rijbaan’. In 2000 heeft de gemeente Nissewaard de maatregel terughoudend ingevoerd. Er is besloten op bepaalde wegvakken de bromfiets niet te weren van het fietspad. In 2016 is de gemeente bereidt de maatregel eventueel uit te breiden. Door KATT verkeersadvisering is een studie verricht om de maatregel verder door te voeren. Er is gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid, logica en eventuele rijtijdwinst voor bromfietsers. Daarnaast zijn van de switchlocaties (van en naar de rijbaan / fietspad) ontwerptekeningen en kostenramingen gemaakt.Gemeente Nissewaard