Verkeerskundig ontwerp

Tuinzigtlaan - EttensebaanHet creëren van een goed verkeerskundig ontwerp is een zorgvuldig proces. Het ontwerp moet voldoen aan een groot aantal criteria, zoals functionaliteit, herkenbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en ruimtelijk inpasbaarheid. De weggebruiker moet aan de inrichting kunnen zien welk weggedrag van hem of haar verlangt wordt (principes Duurzaam Veilig), maar het moet ook civiel technisch uitgevoerd kunnen worden. Ruimtelijke kwaliteitseisen en wensen van de weggebruiker, zoals hulpdiensten, vuilophaaldiensten, exceptioneel transport en openbare vervoersdiensten moeten hierin, waar nodig, worden meegenomen. Een ontwerp moet ten allen tijden goed onderbouwd kunnen worden aan zowel de opdrachtgever, gebruiker, omgeving als aan het bestuur. KATT verkeersadvisering heeft veel ervaring in diverse verkeerskundige ontwerp vraagstukken, zoals het verbeteren of (opnieuw) ontwerpen van kruispunten, rotondes, woonwijken, bedrijventerreinen, diverse typen wegen, toegankelijk maken van bushaltes, fiets- en voetpaden tracés en het vervaardigen van markerings- en bebordingsplannen.