In het eerste deel van 2016 heeft KATT verkeersadvisering een aantal ondersteunende werkzaamheden verricht voor bureau Buiten-Ruimte te Veghel. De projecten vonden plaats in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Zo is er een studie verricht naar een verkeersonveilige locatie in de directe nabijheid van op- en afritten van een snelweg. Hierbij waren veel (potentiële) conflicten tussen overstekend langzaam verkeer en het gemotoriseerd verkeer (met name vrachtverkeer). Voor een andere gemeente zijn er aantal ontwerpvarianten uitgewerkt voor het ontsluiten van een woonwijk op een gebiedsontsluitingsweg.

Buiten-Ruimte