De turborotonde Nieuwlandplein in Schiedam wordt aangepast. Dit naar aanleiding van de vele ongevallen die plaatsvinden tussen motorvoertuigen die de rotonde op- of afrijden en overstekende (brom)fietsers. Felix Kools is, als verkeerskundige bij de gemeente Schiedam, intensief betrokken geweest bij de verkeerskundige studie om de rotonde verkeersveiliger te maken en de doorstroming te waarborgen.